Naturalne jest, że jesień to czas kiedy chandra rzuca sieci, a w udanych połowach sprzyjają jej ograniczone promienie słoneczne, krótsze dni i melancholijna aura. Nie da się ukryć, że w tym okresie znacznie częściej odczuwamy smutek i spadek energii, a czynności, które wykonywaliśmy do tej pory z entuzjazmem przestają cieszyć. Jednak jeżeli stan ten utrzymuje się dłużej to najprawdopodobniej mamy do czynienia z depresją. Poniżej znajdziesz krótki poradnik, dotyczący tego, skąd bierze się ta przypadłość i czy istnieją ludzie bardziej podatni na spadek psychicznej formy oraz gdzie szukać pomocy. Przeczytaj go koniecznie!

Jaki rozpoznać depresje??

Zacznijmy od tego, że aby odpowiedzieć na pytanie, jak rozpoznać depresję - najlepiej odwołać się do międzynarodowej klasyfikacji chorób ICD-10. Otóż aby stwierdzić występowanie epizodu depresyjnego, muszą występować, przez co najmniej dwa tygodnie najmniej dwa z trzech poniższych objawów: obniżenie nastroju, utrata zainteresowań i anhedonia, mniejsza energia lub wytrzymałość na zmęczenie. Ponadto muszą pojawiać się dwa lub więcej objawów takich jak: trudności w skupieniu uwagi, obniżenie samooceny, odczuwanie winy, czucie się bezwartościowym, pesymistyczne postrzeganie przyszłych wydarzeń, myśli bądź zachowania suicydalne lub zachowania autoagresywne, problemy ze snem, zmniejszenie apetytu.

Jakie są przyczyny depresji?

Jeżeli chodzi o przyczyny depresji to na wstępie należy nadmienić, iż wyróżniamy depresję egzogenną, gdy zaburzenie pojawia się w następstwie trudnych przeżyć, straty, sytuacji kryzysowej itp. oraz depresję endogenną, gdy patrząc z boku w zasadzie nie da się stwierdzić przyczyny jej wystąpienia. Niestety, mimo postępu badań przyczyny depresji (endogennej), jej etiologia, do dziś pozostaje nieznana. Mamy jednak kilka hipotez, m.in. biologiczne skupiające się wokół niedoborów pewnych substancji w naszym układzie nerwowym – norepinefryny (in noradrenaliny) lub serotoniny. Wśród teorii psychologicznych do najbardziej przekładających się na praktykę terapeutyczną należą teorie poznawcze wiążące depresję z czynnikami, takimi jak negatywne myślenie o sobie, o świecie, o przyszłości (tzw. Triada poznawcza Beck’a).

Jak odróżnić depresję od chandry?

Przede wszystkim trudno to drugie pojęcie zoperacjonalizować, jest faktem oczywistym, że nie każdy zły nastrój, dół to depresja w sensie klinicznym, najlepiej odwołać się do opisanego na początku modelu diagnozy wg ICD 10. A depresja sezonowa? No cóż, w dużym stopniu jej występowanie łączy się z jednej strony właśnie z niedoborem serotoniny (czynniki biologiczne) związanej z niedoborem światła słonecznego, brakiem energii, spadkiem odporności i przemęczeniem.