Tak już jest, że gdy dzieje nam się coś z ciałem, z reguły doskonale wiemy gdzie się zgłosić. A jak nie wiemy, to idziemy do lekarza rodzinnego, który wypisze odpowiednie skierowanie – do specjalisty zajmującego się danym schorzeniem. Poniżej znajdziesz krótki poradnik, dotyczący tego, gdzie się udać, kiedy potrzebujemy pomocy psychologicznej. Przeczytaj go koniecznie!

Psychika ludzka – jak ona działa?

Zacznijmy od tego, że z psychiką ludzką jest jak z ciałem: istnieją różnego rodzaju zaburzenia funkcjonowania, mające różne powody i poddające się odmiennym oddziaływaniom. Dlatego też istnieją specjaliści zajmujący się różnymi metodami oddziaływań na psychikę człowieka: psycholodzy, psychoterapeuci, terapeuci uzależnień, psychiatrzy.

Do kogo należy się zgłosić w jakiej sytuacji?


No cóż, w związku z tym, że problemy natury psychicznej odczuwa się "po prostu" (w przeciwieństwie do bólu powodowanego przez konkretne schorzenia fizyczne), czasami trudno określić do jakiego specjalisty powinniśmy się zgłosić. Jednak najczęstszą pomyłką jest utożsamianie psychologa z psychiatrą lub psychoterapeutą.

Jakimi obszarami zajmują się w takim razie psycholodzy, psychoterapeuci i psychiatrzy?

Musisz wiedzieć, że całość specjalistycznej pracy z psychiką człowieka można podzielić na kilka kategorii. Zdecydowanie najczęściej stosowany podział mówi, że są to następujące obszary:

- prewencja psychologiczna (działania nastawione na zmniejszenie ryzyka pojawienia się różnego rodzaju zaburzeń funkcjonowania - dotyczy przede wszystkim grup ryzyka, u których dany typ zaburzenia może występować, na przykład - dzieci z domów dziecka, dorośli rozpoczynający pracę w trudnych warunkach, itp.),

- promocja zdrowia (spotkania mające na celu zwiększanie wiedzy i świadomości psychologicznej, często stosowaną nazwą jest "psychoedukacja", czyli dzielenie się wiedzą dotyczącą różnych obszarów życia człowieka: od poszerzania świadomości dotyczącej relacji międzyludzkich po konkretną wiedzę, np. najlepsze metody stymulujące rozwój dziecka),

Mamy także do czynienia z podziałem na:

- interwencje kryzysową (pomoc psychologiczna dla osób odczuwających ból, cierpienie, niemogące samodzielnie poradzić sobie z problemem i powrócić do codziennego funkcjonowania sprzed sytuacji, która wywołała dany stan) i badania psychologiczne,

- poradnictwo psychologiczne (może okazać się niezbędne dla osób przeżywających różnego rodzaju trudności w życiu: rozwojowe lub przystosowawcze. Najczęściej związane są z niską samooceną, poczuciem przytłoczenia codziennymi problemami, niemożnością poradzenia sobie z jakimś zdarzeniem. Celem jest określenie źródła problemu i znalezienie sposobu na poradzenie sobie z nim).