Czy twoje dziecko nie potrafi się skoncentrować na czymś przez dłuższą chwilę? A może ma problemy emocjonalne lub cierpi na dysleksje albo ma inne zaburzenia? Poniżej znajdziesz krótki poradnik, dotyczący tego, jak przygotować się na pierwszą wizytę u psychologa dziecięcego. Przeczytaj go koniecznie!

Bezpłatna pomoc psychologa dziecięcego

Zacznijmy od tego, że jeśli chcesz pomóc swojemu dziecko to możesz skorzystać z bezpłatnych porad psychologa dziecięcego który zdiagnozuje dziecko, doradzi i poprowadzi terapię. Taka pomoc psychologiczna skierowana jest dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Psycholog pomaga wszystkim dzieciom, dlatego mogą się zgłaszać rodzice lub opiekunowie niemowląt, dzieci i młodzieży z przeróżnymi zaburzeniami. Dzieci z chorobami uwarunkowanymi genetycznie, takimi jak: zespół Downa lub Aspergera, dzieci z ADHD, autyzmem,z depresją, zaburzeniami: odżywiania, zachowania, snu, mowy i wieloma innymi. Ponadto z konsultacji mogą skorzystać również dzieci z innych środowisk kulturowych i mniejszości narodowych, np. Romów albo dzieci emigrantów.

Jak wygląda psychoterapia dziecka?

Wizyta u psychologa trwa około 50 minut, w czasie których terapeuta zadaje dużo pytań, ale też stwarza możliwość i przestrzeń do swobodnej rozmowy na temat dziecka jego trudności, ale także mocnych stron, zainteresowań, kontaktów rówieśniczych.

Psycholog, jeśli jest taka potrzeba, może zaplanować serię badań diagnostycznych, w zależności, co jest problemem, co niepokoi zarówno rodziców, ale i psychologa. Oczywiście badania diagnostyczne odbywają się najczęściej dopiero na którejś kolejnej sesji, dziecko wówczas może rozwiązać jakiś test, ale także psycholog może poprosić dziecko o narysowanie czegoś, opowiedzenie czy też zaproponuje zabawę. Czasami psycholog chce zbadać procesy poznawcze dziecka, czyli np. jaką ma pamięć wzrokową czy jego zasób słów jest odpowiedni dla wieku, czy potrafi się skoncentrować, czy ma odpowiednią do wieku koordynacje wzrokowo-ruchową. W zależności czy też będzie chciał zbadać emocje dziecka czy np. relacje w rodzinie dziecka to dobierze do tego odpowiednie metody – zarówno do problematyki, jak i do wieku. Większość metod diagnostycznych dla dzieci jest wystarczająco atrakcyjna w swojej formie i dzieci najczęściej chętnie wykonują różnego rodzaju zadania.

Jednak najważniejszą kwestią w czasie wizyt dziecka, ale również konsultacji z rodzicami jest nawiązanie kontaktu, zaufanie, które owocować będzie szczerą rozmową. Oczywiście zaufanie buduje się stopniowo i trzeba czasu, żeby relacja między psychologiem, a dzieckiem, czy rodzicami była w pełni otwarta. Im bardziej otwarta relacja, tym o większej ilości rzeczy można rozmawiać.