Wiele słyszy się o terapiach małżeńskich lub terapiach indywidualnych, na przykład dla osób uzależnionych od alkoholu czy seksu, lub dla osób z zaburzeniami, nerwicami czy stanami depresyjnymi. Czasem zdarza się jednak, że terapia powinna objąć całą rodzinę, ponieważ zakłada się, że rodzina tworzy jeden system wzajemnych relacji, w których członkowie rodziny na siebie oddziałują. Przy takim założeniu problemy jednego członka rodziny wpływają na całą rodzinę - i system przestaje działać poprawnie. Dlatego by w pełni pokonać dręczące rodzinne problemy, każdy członek musi je sobie uświadomić, zrozumieć i potrafić rozwiązać na korzyść rodziny. Co, jak wiadomo, nigdy nie jest prostą sprawą.

Jakie są przesłanki ku temu, by rozpocząć terapię rodzinną?

Przede wszystkim to, o czym wspomnieliśmy już powyżej - kiedy czujemy, że problem jednej osoby wpływa na resztę członków rodziny i dezorganizuje działania pozostałych. Kiedy pojawia się silny konflikt pomiędzy rodzicami, którzy nie potrafią samodzielnie go rozwiązać, co powoduje nasilanie się problemów z dziećmi (przygnębienie, izolowanie od rówieśników, wagarowanie). Kiedy rodzinę dotknie nieprzewidziana sytuacja, na przykład, śmierć lub ciężka choroba kogoś bliskiego i nie potrafi sobie poradzić ze skutkami tych zmian. Czasem może być to też rozwód, zdrada, utrata pracy, w każdym razie chodzi o nagłą i dosyć brutalną zmianę rzeczywistości, w której do tej pory rodzina współegzystowała. Terapię rodzinną warto również rozpocząć wówczas, gdy rodzice czują, że tracą kontakt ze swoim dzieckiem lub się o niego niepokoją, bo wpadło w złe towarzystwo itd.

Jak wyglądają takie sesje?

Zazwyczaj sesje odbywają się regularnie, raz w tygodniu, a trwają około półtorej godziny. Rozmowy przeprowadza jeden bądź dwójka specjalistów. Taka "rozmowa kontrolowana" jest przeprowadzana wspólnie - czyli w towarzystwie wszystkich członków rodziny. Dlatego zadaniem terapeuty jest przeprowadzanie wywiadu, który jednak nie skupia się na pojedynczych członkach rodziny. Psychoterapeuta powinien być też neutralny i życzliwie nastawiony, nie brać żadnej ze stron, ale spojrzeć na problem z dystansem i skierować do innych specjalistów, jeśli zajdzie taka potrzeba. Celem terapii rodzinnej jest zrozumienie motywów działania danych osób oraz pracowanie nad wspólnym rozwiązywaniem pojawiających się problemów. Zazwyczaj terapia rodzinna, jeśli jest regularnie prowadzona, przynosi bardzo pozytywne efekty w życiu rodzin, które się na nią zdecydowały.