Psychoterapia indywidualna odbywa się pomiędzy pojedynczym klientem, a pojedynczym psychoterapeutą, zaś w psychoterapii grupowej bierze udział większa grupa osób (od kilku do kilkunastu) oraz najczęściej dwoje psychoterapeutów. Poniżej znajdziesz krótki artykuł, dotyczący psychoterapii indywidualnej oraz grupowej. Przeczytaj go koniecznie!

Różnice w psychoterapii indywidualnej, a grupowej

Zacznijmy od tego, że odmienne układy interpersonalne mają wpływ na przebieg procesu zdrowienia i rozwoju. Można zaryzykować stwierdzenie, że proces grupowy jest bardziej intensywny (różne procesy zachodzą szybciej, dynamiczniej), a proces indywidualny jest bardziej ekstensywny (wydłużony w czasie, dostosowany do tempa danego klienta, porusza się zazwyczaj więcej tematów „przewodnich”).

Dla kogo jest grupa terapeutyczna

Trzeba przyznać, że najczęściej do psychoterapii grupowej zgłaszają się klienci chcący polepszyć swoje szeroko pojęte relacje międzyludzkie i społeczne, które są problematyczne ze względu na przeżywanie lęku wobec tego, jak odbiorą ich inni ludzie. Przede wszystkim doświadczają oni poczucia izolacji, powtarzających się nieporozumień z bliskimi i współpracownikami, przeżywają strach przed odrzuceniem, nie potrafią odróżnić, czy chcą tego samego co inni, koncentrują się na porównywaniu i mają problemy z rywalizacją. Dla przykładu wyobraźmy sobie człowieka przeżywającego te wszystkie niepokoje i stresy, podczas kontaktu z innymi ludźmi. Oczywiście z jednej strony, uczestniczenie w grupie terapeutycznej to dla niego świetne rozwiązanie: najprawdopodobniej przekona się (i to wielokrotnie), że inni nie uważają go za potwora, a nawet go lubią. Rzecz jasna otrzyma też szczere, czasami trudne informacje zwrotne od „normalnych” ludzi, a nie tylko od przeszkolonego terapeuty. Chodzi oto, że dzięki temu będzie miał więcej odwagi i nadziei na to, że i osoby spoza grupy go zaakceptują. Poza tym stanie się mniej wrażliwy na (domniemane) oceny innych i zrozumie, że jeśli przetrwał poznawanie nowych ludzi w grupie terapeutycznej, to poradzi sobie też poza nią. 

Terapia indywidualna szyta na miarę

W terapii indywidualnej terminy spotkań są bardziej elastyczne: sesje można odwoływać (czasami z konsekwencjami finansowymi), przesuwać, zmieniać godziny, a w niektórych wypadkach — odbywać je przez telefon lub Skype. W psychoterapii grupowej mamy żywą społeczność eksperymentalną, w której uczymy się, jak być sobą, będąc z innymi, w terapii indywidualnej jest więcej miejsca na swobodną, powolną introspekcję, badanie związków miedzy przeszłością i teraźniejszością. Ponadto najczęściej łatwiej jest otwierać się przed jedną osobą, niż pokazywać swoje wnętrze przed całą grupą.