Jeśli zastanawiasz się nad tym, na jaką psychoterapię się wybrać to musisz być świadom tego, że psychoterapia grupowa adresowana jest przede wszystkim do osób, które doświadczają trudności w relacjach z innymi oraz w relacji ze sobą. Dlatego, jeśli borykasz się z tego rodzaju problemami to koniecznie powinieneś pomyśleć o psychoterapii grupowej. Poniżej znajdziesz krótki poradnik, dotyczący tego, na czym polega psychoterapia grupowa. Przeczytaj go koniecznie!

Pierwszy i najważniejszy cel terapii grupowej

Zacznijmy od tego, że podstawowym celem terapii grupowej jest wypróbowanie nowych zachowań i uzyskanie od innych szczerych informacji zwrotnych, dotyczących ich efektów. Chodzi oto, że pacjenci w rezultacie dowiadują się, jak są odbierani przez otoczenie. Dzięki tej terapii mają oni szansę zrozumieć, skąd biorą się trudności w kontaktach z innymi, nauczyć się wrażliwości i dbałości o relacje, a także otrzymać wsparcie. Mało tego, może to skutkować budowaniem bardziej satysfakcjonujących relacji poza grupą.

Drugi cel psychoterapii grupowej

Poza tym, drugi równie ważny cel to wzrost świadomości uczestników na temat siebie, zwłaszcza swoich emocji, potrzeb, wartości, motywów zachowania, sposobu myślenia o sobie, innych, świecie. Przede wszystkim skutkuje to zwiększeniem wewnętrznej spójności, poczucia własnej wartości i samoakceptacji, a w konsekwencji życiem w większej zgodzie ze sobą.

Inne cele psychoterapii grupowej

Warto wspomnieć także o tym, że dodatkowym celem psychoterapii grupowej bywa też pomoc w sprecyzowaniu zmian, jakich uczestnicy grupy chcieliby dokonać w swoim życiu oraz dostarczenie narzędzi potrzebnych do ich urzeczywistnienia. Poza tym bardzo często celem jest też uporządkowanie relacji z rodziną, w tym uporanie się z doświadczeniami z przeszłości, które blokują aktualny rozwój i czerpanie zadowolenia z siebie i ze swojego życia.

Jak przebiega psychoterapia grupowa?

Przede wszystkim cele terapii grupowej osiągane mają być dzięki samoobserwacji, informacjom zwrotnym od współuczestników oraz indywidualnym pracom na forum grupy. Chodzi oto, że prowadzący koncentrują się na trzech obszarach tematycznych: tu i teraz – tematyka dotycząca relacji w grupie, refleksje dotyczące charakteru i przebiegu terapii, tam i teraz – tematyka związana z aktualnym funkcjonowaniem uczestnika, m.in.: relacje z innymi, w tym z obecną rodziną, funkcjonowanie na polu zawodowym, towarzyskim i inne oraz tam i wtedy – tematyka związana z dzieciństwem i dorastaniem, relacje w rodzinie pochodzenia, wewnętrzny świat uczestnika jako dziecka.
Oczywiście początkowy okres psychoterapii jest najczęściej poświęcony wzajemnemu poznawaniu się.