Alternatywą dla psychoterapii indywidualnej jest psychoterapia grupowa, która polega na systematycznym uczestnictwie w spotkaniach grupy pacjentów (klientów), której przewodzi jeden lub dwóch psychoterapeutów. Poniżej znajdziesz krótki poradnik, dotyczący tego, czym zajmuje się psychoterapia grupowa. Przeczytaj go koniecznie!

Czym różni się terapia w grupie od terapii indywidualnej?

Zacznijmy od tego, że różnice pomiędzy terapią indywidualną, a grupową tkwią zarówno w doborze nurtu psychoterapii grupowej, w regułach pracy z grupą, w dynamice procesu grupowego, w funkcjach psychoterapeuty grupowego, jak i w czynnikach leczących w grupie psychoterapeutycznej. Generalnie nie istnieje jeden określony styl pracy psychoterapeutów grupowych. Musisz wiedzieć, że psychoterapię grupową poleca się szczególnie osobom, których problemy mają charakter społeczny, np. osoba cierpi na fobię społeczną albo ma po prostu trudności w komunikacji międzyludzkiej i porozumiewaniu się z innymi.

Zalety psychoterapii grupowej

Trzeba przyznać, że psychoterapia grupowa ma wiele zalet, ponieważ leczenie oraz radzenie sobie z trudnymi sprawami bywa łatwiejsze, jeśli ma się wokół siebie innych ludzi. Dlatego psychoterapia grupowa jest ważnym elementem leczenia osób chorych psychicznie, po trudnych przejściach oraz ofiar przemocy. Zazwyczaj grupy terapeutyczne mają określoną ilość uczestników, zwykle od 7 do 13, a optymalną liczbą jest 9-11 osób w grupie. Oczywiście w zależności od potrzeb oraz założeń terapii spotkania mogą odbywać się 1-2 razy w tygodniu. Natomiast, jeżeli terapia prowadzona jest w szpitalu lub innym ośrodku, wtedy może odbywać się codziennie.

Rodzaje psychoterapii grupowej

Warto wspomnieć także o tym, że psychoterapia grupowa to dobra forma pracy w przypadku zaburzeń osobowości – dysfunkcje trwałych zachowań pacjenta jest trudno zniwelować, ale można na pewno przyczynić się do redukcji cierpienia z powodu trudności funkcjonowania w społeczeństwie oraz poprawić samopoczucie i jakość relacji z innymi ludźmi. Ponadto dobre rezultaty daje psychoterapia grupowa w pracy ze schizofrenikami czy w przypadku innych psychoz, kiedy akurat objawy chorobowe nie ujawniają się aż tak bardzo. Zespół staje się wsparciem i punktem odniesienia dla własnych patologicznych reakcji.

Dwa główne rodzaje psychoterapii grupowej

Po pierwsze: praca w grupach zamkniętych – wszyscy członkowie grupy rozpoczynają i kończą leczenie w tym samym czasie, czas pracy psychoterapeutycznej jest zazwyczaj określony w kontrakcie psychoterapeutycznym.
Po drugie jest: praca w grupach otwartych – zespół pracuje cały czas, nie wyznacza się początku ani końca terapii, pacjenci się zmieniają.