W przypadku, gdy problemy osoby zgłaszającej się do terapeuty, dotyczą trudności społecznych to terapia grupowa może być zalecana jako główny sposób terapii, ponieważ redukuje ona lęk społeczny i lęk przed dezaprobatą społeczną. Ponadto terapia grupowa stymuluje zainteresowanie sytuacjami społecznymi i relacjami interpersonalnymi, wzmacnia poczucie własnej skuteczności w sytuacjach społecznych i buduje pozytywną samoocenę. 

Na jaką terapię się zapisać?

Zacznijmy od tego, że w niektórych przypadkach terapia grupowa może być zalecana także jednocześnie z terapią indywidualną. Ale w takiej sytuacji trzeba jednak uważać, aby trudne kwestie omawiać także na grupie, a nie wyłącznie na sesji indywidualnej. Poza tym zdarza się także, że terapia grupowa jest zalecana po zakończeniu sesji indywidualnych. Zdecydowanie jest to bardzo pomocne w sytuacjach, gdy do przerobienia pozostały jeszcze problemy, w których najbardziej pomocna będzie relacja z grupą i informacja zwrotna od członków grupy. Musisz wiedzieć, że obecnie bardzo wiele osób korzysta z tego rodzaju pomocy terapeutycznej.

Czym jest terapia grupowa?

Przede wszystkim terapia grupowa polega na leczeniu i pomocy w rozwiązywaniu problemów w grupie osób, które spotyka się systematycznie i prowadzona jest zazwyczaj przez jednego lub dwóch terapeutów. Musisz wiedzieć, że ta forma terapii polecana jest szczególnie osobom, które mają problemy w relacjach z innymi, w związkach, a także osobom cierpiącym na nieśmiałość, fobie społeczne, depresje, uzależnienia, zaburzenia osobowości oraz zaburzenia odżywiania, nerwice narządowe i bezsenność. Ponadto uczestnictwo w terapii grupowej, dla niektórych osób może powodować mniejszy lęk niż terapia indywidualna, ma to szczególne znaczenie jeśli osoba ma problem z autorytetami. Chodzi oto, że terapia grupowa umożliwia jej uczestnikom ćwiczenie oraz obserwowanie interakcji społecznych, a dzięki temu jest możliwa zmiana zachowania. Poza tym grupa jest również odpowiednikiem grupy rodzinnej, co umożliwia otrzymanie od osób będących w grupie wsparcia, emocji jakich nie dała pacjentowi rodzina.

Zastosowanie i cele terapii grupowej

Celami oraz zastosowaniem terapii grupowej są: usunięcie lub zmniejszenie objawów chorobowych, uświadomienie sobie, jakie wzorce relacji z różnymi osobami w dzieciństwie przenosi się na obecne relacje oraz poznanie swoich mechanizmów funkcjonowania: myślenia, zachowania, przeżywania emocjonalnego. Ponadto ważne jest także budowanie lepszej komunikacji i asertywnych komunikatów, uczenie się rozwiązywania sytuacji konfliktowych, ćwiczenie odpowiedzialności i świadomości wpływu na swoje życie oraz rozwój umiejętności społecznych.