Trzeba przyznać, że dawniej terapię pacjentów nastoletnich łączono z terapią dla dzieci. Nawet do tej pory często można spotkać określenie – terapia dla dzieci i młodzieży. Powinniśmy jednak być świadomi tego, że praca terapeutyczna z młodzieżą różni się zarówno od pracy z dzieckiem, jak i od pracy z osobą dorosłą. Poniżej znajdziesz krótki poradnik, dotyczący tematu, jakim jest terapia młodzieży. Przeczytaj go koniecznie!

Trudny okres dojrzewania u nastolatków

Zacznijmy od tego, że okres adolescencji stanowi ważny etap życia, to przejście z bycia dzieckiem na stanie się osobą dorosłą. Dlatego też zmiany w tym okresie wpływają zarówno na życie psychiczne, relacje z rówieśnikami, rodzicami. Ponadto w niektórych przypadkach trudom tego okresu towarzyszą objawy psychopatologiczne. 

Najbardziej charakterystyczne zaburzenia występujące u nastolatków

U młodzieży najczęściej występujące zaburzenia to: depresja młodzieńcza, zaburzenia zachowania oraz zaburzenia jedzenia/odżywiania się. Warto jednak wspomnieć także o tym, że niektóre objawy, z którymi zgłaszany jest nastolatek charakterystyczne są dla okresu dziecięcego np. moczenie nocne. Natomiast cześć przypomina objawy człowieka dorosłego np. psychoza. Niestety jednak bardzo często w tym okresie problemów z jakimi boryka się nastolatek i jego rodzinna nie można zakwalifikować do żadnego konkretnego zaburzenia. Oczywiście najczęściej są to problemy adaptacyjne, często pojawiają się po zmianie szkoły z podstawówki do gimnazjum lub z gimnazjum do liceum. Jest to zmiana środowiska której towarzyszą zmiany biologiczne wynikające z dojrzewania i bardzo często stają się powodem trudności. Należą do nich: problemy w relacjach z rówieśnikami, gdy nastolatek unika tych relacji, często wtedy jest wyśmiewany poniżany przez rówieśników, niepowodzenia edukacyjne, szczególnie mogą być niepokojące u osób które wcześniej takich trudności nie przejawiały. 

Lęk przed wizytą u psychoterapeuty

Niestety, ale nastolatki często obawiają się wizyty u psychologa, czy psychoterapeuty. Dlatego, o ile dorośli maja jakieś wyobrażenie na temat psychoterapii (często też nie do końca prawdziwe, powstałe na podstawię filmów z Hollywood), młodzi pacjenci bardzo często stwarzają sobie błędnę wyobrażenie na temat pomocy psychologicznej, albo w ogóle nie wiedzą, czym ona jest i na czym polega. Potrzebne jest wyjaśnienie, kim jest terapeuta i czym jest terapia.

Kim jest psychoterapeuta?

Przede wszystkim, psychoterapeuta to osoba, która rozmawia z młodym człowiekiem, pomaga mu rozwiązać jego problemy lub zrozumieć, dlaczego inni sądzą, że ma problem, a także pomaga odkryć, czego młody człowiek pragnie od życia i jak może ten cel osiągnąć.