Jeśli chodzi o psychoterapię dziecka to pracę z dzieckiem rozpoczyna się od spotkań mających charakter konsultacyjny i najczęściej są to trzy pierwsze spotkania. W trakcie tych spotkań psycholog zbiera wywiad od rodziców lub opiekunów prawnych odnośnie zgłaszanego problemu. Poniżej znajdziesz krótki poradnik, dotyczący tego, jak wygląda psychoterapia dziecka. Przeczytaj go koniecznie!

Psychoterapia dziecka

Zacznijmy od tego, że już kolejne spotkania na psychoterapii poświęcone są na poznanie dziecka – jego obecnego funkcjonowania w domu, szkole oraz w kontakcie z dorosłymi. Oprócz tego psycholog zbiera informacje dotyczące rozwoju dziecka oraz poznaje zwyczaje rodziny, stosowane metody wychowawcze oraz zasady obowiązujące w domu. Zwykle konsultacje kończą się rozmową psychologa z rodzicami i wspólnym zaplanowaniem działań mających na celu pomoc dziecku w trudnej dla niego sytuacji. Oczywiście konsultacje można wydłużyć, jeśli psycholog uzna, iż warto na zgłaszane przez rodziców problemy, spojrzeć z punktu medycznego. Zazwyczaj w takiej sytuacji proponowane są konsultacje u specjalistów, na przykład: pediatry, psychiatry, itp.

Co wziąć ze sobą na spotkanie z psychologiem dziecięcym?

Na pewno, zgłaszając się do psychologa dziecięcego warto na pierwsze spotkanie wziąć ze sobą: posiadane opinie psychologiczne, pedagogiczne, orzeczenia wydawane przez Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne, diagnozy psychiatryczne, wypisy z hospitalizacji, jeśli takie miały miejsce. Natomiast jeśli dziecko uczęszcza do przedszkola lub szkoły, to warto dostarczyć opinię o funkcjonowaniu dziecka w wyżej wymienionych instytucjach.

Rola rodziców w psychoterapii

Trzeba przyznać, że w przypadku psychoterapii dziecka niezbędna jest współpraca rodziców z psychologiem, którzy między sesjami pełnią rolę „terapeutów” dziecka. Niestety, ale bez ścisłej współpracy ze strony rodziców efekty terapii dużo trudniej jest osiągnąć. Musisz wiedzieć i pamiętać o tym, że otrzymane zalecenia odnośnie postępowania z dzieckiem mają na celu wzmocnienie i utrwalenie efektów pracy na sesji.

Formy oddziaływań terapeutycznych

W kontekście pracy z dzieckiem mają miejsce następujące formy oddziaływań terapeutycznych:

- praca z rodzicami,

- psychoedukacja odnośnie mechanizmów powodujących trudności dziecka,

- coaching rodzicielski,

- indywidualna praca z dzieckiem przy zastosowaniu metod adekwatnych do wieku rozwojowego,

- praca z całą rodziną odnośnie relacji poszczególnych członków systemu ze sobą.

Na koniec warto wspomnieć także o tym, że psychoterapia w przypadku zaburzeń wieku rozwojowego może być główną formą pomocy lub wsparciem w przypadku psychoterapii farmakologicznej.